BVS Schooladvies

ADRES

Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
T 030 281 96 56
E admin@bvs-schooladvies.nl
www.bvs-schooladvies.nl/

Contactpersoon: Dhr H. (Hans) Passenier

BVS schooladvies zet zich in om het vrijeschoolonderwijs pedagogisch, didactisch en op managementniveau te ondersteunen en te vernieuwen. We geven advies, begeleiding en scholing, en ontwikkelen nieuwe producten en toepassingen. We werken altijd vanuit de antroposofische achtergronden en verbinden onze innovaties hiermee.

Kennis delen, mensen verbinden
Onze kernwaarde van waaruit we werken is kennis delen, mensen verbinden. We willen met elkaar het vrijeschoolonderwijs blijven innoveren door kennis met elkaar te delen en mensen met elkaar te verbinden. Kennis delen geeft een groei in kennis bij alle betrokkenen.

We willen mensen met elkaar verbinden, zodat we van en met elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. We zijn wederzijds afhankelijk van elkaar.

contact