Dealmasters

ADRES

Vondellaan 60A
3521 GH Utrecht
T 030 281 96 99
E jeroen@dealmasters.nl
www.dealmasters.nl/

Contactpersoon: De heer J. ( Jeroen) Buitenhuis

Wat doet Dealmasters?

De tegenvallende economie van de afgelopen jaren heeft haar sporen nagelaten. Door teruglopende handel zijn er nog steeds veel minder vacatures dan voorheen terwijl het aantal hoogopgeleiden dat per jaar afstudeert gelijk blijft.
Hierdoor werken veel te veel starters met een Bachelor of Masterdiploma onder hun niveau of zelfs nog helemaal niet. Hun potentie wordt zo niet benut.
Dit is verspilling van kapitaal. Kapitaal wat u juist goed zou kunnen benutten om uw bedrijf te laten groeien.
Dealmasters selecteert uit deze groep de meest ambitieuze, verbaal sterke en sociaal vaardige starters, leidt hen op tot volwaardige Business Development specialisten en bemiddelt hen bij werkgevers die hun organisatie willen laten groeien.

contact