Implicit Communications

ADRES

Vondellaan 6
3521GD Utrecht
T 030-2819672
www.implicit-communications.nl

Contactpersoon: Renske Onland

Wij zijn een communicatieadviesbureau dat mensen in beweging zet. Met onze pragmatische aanpak ontwikkelen wij doeltreffende communicatieconcepten & uitingen en dragen wij aan de ontwikkeling van een merk. De doelgroep van onze klanten activeren we, zowel offline als online. Vaak gericht op veranderingen in organisaties. Bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie, de implementatie van een programma voor duurzame inzetbaarheid, onboarding of werk-naar-werk begeleiding. Communicatie is wat ons betreft de smeerolie en dé verbindende factor tussen de procesmatige aspecten en de menselijke maat. En daarmee bepalend voor het succes. Een goede communicatieaanpak draagt bij aan de betrokkenheid en actiegerichtheid van de medewerkers. Lees meer op www.implicit-communications.nl

contact