Innergo

ADRES

Vondellaan 52
3521 GH Utrecht
T 030 281 97 36
E info@innergo.nl
www.innergo.nl/

innergo

is er voor organisaties met een sociaal maatschappelijk karakter. Wij ondersteunen met name gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en Rijksuitvoeringsdiensten. Met onze expertise zorgen we dat zij weer grip krijgen op prestaties. Van team of afdeling. Of van de hele organisatie.

contact