Lokollo Advocatuur

ADRES

Vondellaan 42B
3521 GH Utrecht
T 030 281 97 16
E info@lokolloadvocatuur.nl
www.lokolloadvocatuur.nl

Contactpersoon: Dhr. Brian Lokollo

Lokollo Advocatuur

De dienstverlening voor particulieren bestaat uit alle vormen van rechtsbijstand op de volgende rechtsgebieden:

 • Huurrecht
 • Arbeidsrecht
 • Strafrecht
 • Consumentenrecht
 • Verbintenissenrecht

Voor Ondernemers

Lokollo Advocatuur ondersteunt ondernemers bij veelvoorkomende zakelijke geschillen en conflicten.

De diensten bestaan uit:

 • incassotrajecten: tegen redelijke tarieven incassomaatregelen treffen;
 • advies ten aanzien van inhoudelijke aspecten van zakelijke contracten;
 • praktische ondersteuning bij het opstellen van documenten voor bijvoorbeeld aanmaningen
 • arbeidsrecht: conflicten met werknemers, stelende werknemers;
 • huurrecht: huurgeschillen of bemiddeling bij een aflopende huurcontract;
 • liquidatie-akkoord sluiten: de onderneming solvabel maken;
 • conflicten bij de uitvoering van opdrachten en of overeenkomsten;
 • algemene voorwaarden opstellen & checken.

contact