Historie

Vondelparc. Sinds 1908 een pand met allure.  

Rond de eeuwwisseling groeide de vraag naar technisch geschoolde mannen ongekend snel. In 1908 realiseerde de Nederlandse Aannemers Bond op eigen kracht een Technische Ambachtsschool. De opleiding, de visie en het pand. Alles was ongekend modern.

Technische elite, gehuld in art deco

Het Utrechts Nieuwsblad bejubelde het granieten bordes, de imponerende hal en de indrukwekkende trap. De laatste zin van het artikel luidde: ‘Dit gebouw is een levensgedenkstuk van de prestatie van de ontwerper, de trots van de middenstand en een sieraad voor de grijze bisschopstad.’ Tot 1940 bleef het een elite school. De 100 gulden schoolgeld per jaar was voor ‘gewone arbeiders’ niet op te brengen.

Oude visionairs

Adrianus Dwars was niet alleen verantwoordelijk voor de architectuur van het pand, maar ook de eerste directeur. Na de oorlog volgen er diverse fusies. In 1957 krijgt de school het predikaat HTS, in plaats van MTS. Het gaat gepaard met een efficiencyslag en opgelegde regelgeving. Voor de bestuurders gaan de veranderingen te snel. In 1999 sluit de school haar deuren en wordt Stichting Vondellaan eigenaar. Na een flinke renovatie in 2001, heeft het bedrijfsverzamelgebouw nu een ongekend eigen karakter.   

 

contact