Nieuws

jaarlijkse conferentie BVS Schooladvies

23 maart 2015

Conferentie 2015 – Mag ik leren in plaats van presteren?De Conferentie “mag ik leren in plaats van presteren” heeft veel bezoekers tot nadenken gebracht. Hoe verhoudt leren zich t.o.v. presteren? Bijt het elkaar of is het soms ook versterkend? Is het een tegenstelling of slaat de balans door?Op 13 maart j.l. werd op de locatie van BVS-schooladvies en gebruik makend van drie gebouwen een conferentie gehouden die door 175 mensen werd bezocht. De conferentie , een co-productie van VSPabo en BVS-schooladvies was de vierde op rij. Doelstelling van deze conferenties is om een spreker uit de wetenschap de inleiding te laten geven, daarna in diverse workshops het thema te belichten van diverse kanten, om tenslotte af te sluiten met een spreker uit het vrijeschool onderwijs. Dit jaar was de net gestarte lector “waarden in het vrijeschoolonderwijs” Aziza Mayo.

Ik heb het ervaren als een fijne dag die me tot verder nadenken over ons onderwijs heeft aangezet. Prachtig hoe prof. Minnaert ‘leren en presteren’ aan elkaar verbindt op een manier die recht doet aan ieder kind en aan het vrijeschoolonderwijs.
Marieke Frickel

Het was een zonnige dag waardoor het geloop tussen diverse gebouwen een welkome afwisseling werd. Een kort maar krachtig en kwalitatief hoogstaand optreden van Madieke Marjon-mezzosopraan en Annemieke IJzerman-harp zorgden voor een uitstekende sfeer.

Noteert u alvast voor volgend jaar: de volgende conferentie zal plaats vinden in de vrijeschool Utrecht op vrijdag 11 maart 2016.

contact